Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Fakta om biodling

Jordbruksverket publicerade år 2001 en rapport Biodlingsnäringens förutsättning som sammanfattar biodlingens plats i samhället vid slutet av 90-talet. Rapporten behandlar utförligt honungskonsumtionen och -produktionen samt biodlingens betydelse för pollinering och bevarande av biologisk mångfald. Även möjligheterna till landsbygdsutveckling berörs men tyvärr kommer biodling som fritidssysselsättning och hobby i bakgrunden trots att tusentals män och kvinnor ägnar sig åt bin och biodling enbart av den orsaken.

 

För att få mer info kan du här finna flera nedladdningsbara informationsbroschyrer.

 

I de följande avsnitten kommer vi att ge mer detaljer om biodlingens plats i och betydelse för samhället.

 


 

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring