Startsida  |  2016-09-27

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret med undantag om du blir ny medlem efter 1 oktober. Ditt medlemskap gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år. OBS! Detta erbjudande gäller enbart fullbetalande medlemmar - ej familje- eller juniormedlemmar.

 

 

Nu är det inte långt kvar av medlemsåret 2016. Medlemsåret bryts den 30/9. Pga detta tar vi tillfälligt bort länken till inloggningssidan. Om du vill bli medlem 2016 kontaktar du istället Anette Irebro tfn 0142-48 20 02. Om du vill bli medlem 2017 (efter 1/10) avvaktar du med din registrering till den 1/10, då länken till registreringssidan åter kommer att aktualiseras.

 

 

Tänk på att du själv måste plocka ut din faktura för medlemskapet vid registrering alternativt betala direkt med kort.

Avgiften varierar ngt beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i. Den totala avgiften är delad i tre delar - förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:

Fullbetalande: 385 kr

Familjemedlem: 40 kr (får ej egen Bitidning)

Juniormedlem : 100 kr (får egen Bitidning)

 

Till detta tillkommer distriktets och lokalföreningens del. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften.

 

Om du vill bli juniormedlem (max 20 år) eller familjemedlem (skriven på samma adress som annan fullbetalande medlem), vv. kontakta

anette.irebro@biodlarna.se - 0142-48 20 03.

 

Om du redan är medlem går du in här men väljer i stället Inloggning för att se dina uppgifter.

 

Dina inloggningsuppgifter fanns med på avin för medlemskapet som skickas ut under hösten.

 

När du betalat din medlemsavgift får du, inom en vecka, ett mail innehållande ett välkomstbrev, ett erbjudande om att köpa bokpaket samt rabatterbjudande från redskapshandlare. Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post.

Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.

 

OBS! Om du varit medlem tidigare, kontakta istället anette.irebro@biodlarna.se  - 0142 - 48 20 03

 

Fr o m 1 september 2014, betalar man även som ny medlem full medlemsavgift.  Se förslag och beslut här, från 2014 års Riksförbundsmöte. Avgiften varierar, beroende på vilken lokalförening du tillhör. I registeringslänken, kan du om du först väljer distrikt och sedan förening, se vilken avgift som gäller för den lokalförening som du är intresserad av att bli medlem i.  

 

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening.

 

Centralt
Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • kan delta i SBR:s verksamhet lokalt, regionalt och centralt
 • är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom SBR
 • får Bitidningen
 • har tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor
 • kan handla till medlemspris i Bibutiken
 • kan försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad
 • kan prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter)
 • får prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris
 • kan köpa SBR:s välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd)
 • får köpa rätten till fem stycken EAN-koder
 • möjlighet att ansluta dig till SBR:s gruppanslutning till Svenskt SigillDistriktet
Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • företräds gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde
 • kan delta i vissa verksamheter, t.ex. utvecklingsprojekt, sammankomster, resor och utbildningar


Lokalt
Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • är medlem i en valfri lokal förening
 • får tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling
 • om föreningen har en föreningsbigård, tillsammans med andra medlemmar
  odla drottningar till medlemmarna, lära om varroabekämpning, arbeta i eller bara umgås kring bikuporna
 • kan få möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna,
  t.ex. möten, studiebesök, utbildningar, o.s.v.
 • får delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år
 

 

 


Avisering av medlemsavgiften sker under oktober månad och ska vara betald senast 30 november för att man ska få januarinumret av Bitidningen. Betalar man senare får man nästkommande nummer av Bitidningen och får då, om man önskar, beställa tidigare utgivna nummer mot en expeditionskostnad.

 

Familjemedlem kan den vara som är bosatt på samma adress som en fullbetalande medlem. Avgiften för familjemedlem varierar beroende på vilket distrikt och lokalförening man tillhör. Familjemedlem har lägre medlemsavgift men ändå tillgång till medlemsförmånerna och har samma möjlighet att påverka SBR:s arbete.

Familjemedlem får ej Bitidningen.

 

Juniormedlem kan du vara t.o.m. det år du fyller 20 år, därefter övergår medlemskapet automatiskt till fullbetalande medlem. Juniormedlemmar betalar en lägre medlemsavgift men har tillgång till samma medlemsförmåner som en fullbetalande medlem och har samma möjligheter att påverka SBR:s arbete.

Juniormedlem får även Bitidningen.

 

Välkommen till SBR!

 

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring