Startsida  |  2016-12-10

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Skatteregler

Alla specialbestämmelser för beskattning av biodling togs bort vid en stor skattereform som genomfördes 1991. Sedan dess beskattas biodling enligt allmängiltiga skatteregler.

 

Här följer en översiktlig beskrivning över dessa regler. Mer detaljerade uppgifter kan du få av Skatteverket, som har en bra hemsida, bra broschyrer och personal som gärna svarar på frågor.

 

I Sverige råder principen, att alla inkomster skall beskattas och de delas in i tre olika slag:

  • Tjänst/anställning (här ingår även hobbyverksamhet)
  • Näringsverksamhet(företag)
  • Kapital

 

När det gäller en biodlare, så är det framför allt hobby och näringsverksamhet som är aktuella och det finns idag ingen skarp gräns där emellan. Skattemässigt har det heller ingen större betydelse, eftersom reglerna säger att överskott skall beskattas, oavsett om det är hobby eller näringsverksamhet.

 
Beskattning av hobbybiodling

För en småskalig biodlare ligger det närmast till hands att betrakta det som en fritidssysselsättning och skall då beskattas som en hobby. Om då biodlingen något år ger ett ekonomiskt överskott, säger reglerna, att det skall tas upp till beskattning. Med överskott menas att inkomsterna överstiger utgifterna. De år det inte blir något överskott, behöver du inte deklarera eller fylla i några skatteblanketter för din biodling. När du bestämmer överskottet skall du räkna med alla utgifter du har för att bedriva din biodling och dessa kan ”sparas” i fem år. Ett gott råd är att spara kvitton och fakturor i en pärm, så kan du visa vilka utgifter du haft, och att föra anteckningar över dina inkomster.

Det finns inga register där skattemyndigheten kan se hur många bikupor du har.  Det finns heller inga fastställda regler för när biodlingen skall anses vara näringsverksamhet, men muntligt säger vissa tjänstemän på skatteverket att gränsen går vid omkring 15 samhällen.

Om biodlingen bedöms som hobby behöver du inte redovisa moms på det du säljer och får heller inte dra av moms på det du köper, men du skall alltid ta upp ett överskott till beskattning.

 

Beskattning av biodling som näringverksamhet

Om biodlingen bedrivs i en något större skala, dvs är varaktig och med vinstsyfte, är det att betrakta som näringsverksamhet – i regel enskild firma. Ekonomiskt sett är det ingen nackdel, men ställer större krav på administration. Du måste sköta dina papper enligt god bokföringssed, upprätta årsbokslut, och deklarera som enskild firma.

Du blir skyldig att göra en momsdeklaration och betala in moms på allt du säljer, samtidigt som du kan dra av momsen på det du köper in. Du skall anmäla till skattemyndigheten att du vill bedriva näringsverksamhet.

 

Skaffa information!
Glöm inte att du är ansvarig för att du har rätt information. Skaffa dig information på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, eller på skatteupplysningen 0771-567 567. Det går också bra att besöka eller kontakta ditt servicekontor.


Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring