Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

Bin och biodling 

Det finns många exempel på att människor anser att bin och honung hör till den vackra och soliga sidan av livet och biet har alltid beundrats för sin flit. Fastän människor i årtusenden har skattat bisamhället på honung, vax, bikitt och annat nyttigt var kännedomen om tambiet och dess samhälle dålig ända in på 1800-talet. I dag vet vi naturligtvis mer men de nya kunskaperna har fött nya frågor.
Under ovanstående rubrik på vår hemsida skall vi försöka ge dig lite fakta om en del av de olika kunskapsområden som i dag finns i biodlingen.
Avsnitten spänner över hela verksamhetsfältet från ” Att skaffa bin ...” över ”Avel med bin” till de ”Lagar och förordningar” som faktiskt är gällande för biskötseln i vårt land.
Välkommen att orientera dig lite djupare inom honungsbiets fascinerande värld.
Mer på biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring