Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Honungsbedömning

Inom biodlingen har länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som skall resultera i en honungskvalitet, vilken skall uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente (pdf).
Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa den välkända SBR-etiketten.

 

När honungsbedömning genomförs, ska alltid ett påskrivet honungsbedömningsprotokoll skickas för registrering hos Biodlarna. Protokollet måste vara påskrivet av ordföranden i honungsbedömningskommittén. Det går bra att skicka protokollet per mail, men dokumentet måste då vara underskrivet och inscannat (ev. fotograferat med smartphone). Annars måste det skickas per vanlig post. Telefonnummer för kontakt till den som har skrivit på måste också finnas med.

 

Tidigare har vi accepterat när den enskilde medlemmen har skickat in en kopia på sitt separata honungsbedömningskort och då gjort registreringen hos oss, men vi har nu valt att säkra upp bedömningsregistreringen genom denna hantering.

 

 

 

I denna länk finner du:

Honungsbedömningsreglemente

Honungsbedömningsprotokoll

Honungsbedömningskort

 

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring