​Surrande hotellgäster på AccorHotels tak

2018-10-17

Det surras rejält om AccorHotels. På hotelloperatörens många hotelltak världen över är biodlingar och så kallade ”bihotell” idag en vanlig…

bygga boplatser och bikupor på sina hotell och sedan skörda den lokalt producerade honungen, så får dessa hotade flygfän nya platser där de
Hämtat från: ​Surrande hotellgäster på AccorHotels tak