Med en kärlek len som honung

2017-07-10

Det är honungen som förenar Soohyun Ashley Kim och Wille Rosenlund.

börjar blomma, startar biodlarlivet på nytt.

– Då vet vi att bina inte behöver svälta, säger Wille, som är utbildad biodlare.

När BLT
Hämtat från: Meltwater – Med en kärlek len som honung