Bisyssla livsviktig för världen

2017-07-14

15 nybyggda bikupor med sammanlagt över en miljon bin finns på Norrvikens trädgårdar. Varannan onsdag går det bra att komma förbi och hälsa…

har väl inget luktegott på er?, är bland det första som biodlare Fredrik Finnman säger när tidningen kommer på besök till den nya biodlingen
Hämtat från: Meltwater – Bisyssla livsviktig för världen