Lista: Här är växterna och djuren som vi vill vara utan

2017-10-12

En invasiv art är en främmande växt eller ett djur som vanligtvis inte finns i landet, men som fått hjälp av människan att till sig till…

med dödlig utgång. Har stor negativ påverkan på pollinering och honungsproduktion.

Invasiva växter som förekommer vilt i Sverige

Sidenört
Hämtat från: Meltwater – Lista: Här är växterna och djuren som vi vill vara utan