Medlemskap 2018

2017-11-01

Avi för medlemskap 2018 i Sveriges Biodlares Riksförbund, skickas ut som en separat avi under vecka 44. Den ligger alltså inte med i utskicket av Bitidningen.

Observera att betalningen ska göras till vårt bankgirokonto som är avsett för medlemsavgiften:

512-7113

och referera till OCR-numret som finns på avin.

OBS! Använd alltså INTE ngt av våra andra konton för att betala medlemsavgiften.

För att få januarinumret av Bitidningen, måste betalningen vara oss tillhanda den 30/11 eftersom adressfilen för tidningen skickas i väg till tryckeriet första veckan i december.

Har du inte fått ngn avi till den 6 november, vv kontakta oss: medlem@biodlarna.se eller 0142 – 48 20 03.