Biodlarkurs för arbetslösa

2017-11-02

Det råder stor brist på biodlare i Sverige och för att råda bot på den bristen arrangerar Hushållningssällskapet och Arbetsförmedlingen en…

Biodlarkurs för arbetslösa
Hämtat från: Meltwater – Biodlarkurs för arbetslösa