Vaksamhet och väntan

2017-11-18

BETRAKTELSE: Torgny Stenson, Värmlandsnäs Missionsförsamling

. Hjälp oss att öppna våra väntansfönster mot dig. Amen.

Boken ”En biodlares död” av Lars Gustafsson handlar om Lars Lennart Westin. Han är
Hämtat från: Meltwater – Vaksamhet och väntan