Bi-forskningspionjär har bytt från kupor till fiol

2017-12-11

Kerstin Ebbersten visar trädgården runt huset i Skålsta där hon och maken Sten bott sedan 1975. Stoltheten är lika omisskännlig som tydligheten i att det är Sten som står för merparten av trädgårdsarbetet, skriver Uppgång på sin hemsida.

Slumpen gjorde nämligen att det blev färggenetik hos får och minkar som fyllde Kerstin Ebberstens fem första forskningsår och från 1974 tog biforskningen över.

– Jag samlade ”big data” långt innan begreppet fanns. Min doktorsavhandling från 1996 byggde på analyser av mängder av data från en lång följd av år om närmare 12 000 bidrottningar. Det viktigaste resultatet av min forskning är att det sätt biodling ofta bedrivs leder till att vi snävar in den genetiska bredden hos bina. Drottningarna behöver möta drönare från många samhällen för att förhindra inavel. Läs hela artikeln här.