Varning för insektsdöden

2017-12-21

Signerat: Direkt från Europaparlamentet Själv är jag övertygad om att det finns ett samband mellan den så kallade cocktaileffekt vi ser när…

. Vi använder i dag bekämpningsmedel som förgiftar exempelvis bin och som biodlare sedan länge har vittnat om bidrar till att bina minskar i
Hämtat från: Meltwater – Varning för insektsdöden