Årsrapport 2019

2019-10-25

Nu är det hög tid att lämna in årsrapporten till sin lokalförening. Du ska lämna den senast i samband med föreningarnas årsmöte i november.

Föreningarna ska sammanställa rapporterna och skicka dem till förbundet. Sammanställningarna ska vara helt anonyma.

Årsrapporten är mycket värdefull för Biodlarnas årsstatistik och vi uppmanar alla föreningar att arbeta aktivt med att få in årsrapporter från alla sina medlemmar.

Här nedanför finner du blanketten som ska fyllas i av varje enskild medlem.

Årsrapport 2019