Årsrapport 2021

2021-08-17

Snart är det dags att göra årsrapporten för 2021

ÄNNU EN BIODLARSÄSONG närmar sig sitt slut och det är dags att tänka på årsrapporten. Rapporten är värdefull för Biodlarnas årsstatistik.
Lämna till din lokalförening senast i samband med föreningens årsmöte i november.

OBS! Den enskilde medlemmens rapport ska INTE skickas till Biodlarnas kansli. Varje lokalförening gör en sammanställning och skickar slutsummorna till kansliet för sammanställning distriktsvis.

Här finner du årsrapportsblanketten.