Bihusesyn 2021

2020-03-23
Dags för Bihusesyn 2021.

I Bitidningens april-nummer får du som medlem bilagan för Bihusesyn. Bihusesynen 2021 är uppdaterad, men i stort sett med samma innehåll som tidigare år.
Vill du redan nu fylla i den, hittar du Ifyllbar Bihusesyn 2021