Nyheter från Jordbruksverket

Den 30 september 2016 gav Jordbruksverket ut information om verkets översyn av föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin samt nya utbrott av Lilla kupskalbaggen i Italien.

Klicka här för att läsa informationen från Jordbruksverket.