Honungsbedömningsreglemente 2.0

Honungsbedömningsreglemente

Handledning mottagande av honungsburk

Honungsbedömningskort 2022 – Medlem
Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.
Detta dokument skickas till respektive medlem efter bedömning.

Honungsbedömningskort 2022 – Lokalförening
Detta dokument sparas av biodlarföreningen efter bedömning.

Bedömningsprotokoll
OBS! Öppna inte dokumentet i webbläsaren. Använd istället ett program som är avsett för att läsa PDF-filer ex. Adobe Acrobat Reader. Öppnas dokumentet i webbläsaren går det inte att fylla i allt korrekt – det går då inte att kryssa i underkänd eller godkänd.

Fyll i det nedladdade dokumentet och spara på datorn innan du mejlar.
Detta dokument skickas till Biodlarnas kansli för registrering i medlemssystemet efter bedömning.

Färgskalor

Kvalitetsintyg 2022
Kvalitetsintyg 2023

Förpacknings- och etikettregler

Presentation Honungsbedömningsreglemente

Honungsbedömningsfilm från Jönköping