HF-fonden

Riksförbundsmötet 2013 beslutade att godkänna styrelsens förslag till regler för HF-fonden.  Det innebär att ca 3,4 miljoner kommer att placeras i bank och att 85% av avkastningen kan delas ut. Utdelningsbart belopp kommer att variera, beroende på rådande bankränta.

Enligt reglerna skall ungefär hälften av pengarna gå till lokala projekt inom förbundets föreningar och distrikt, medan den andra hälften kan användas till projekt som initieras av förbundsstyrelsen.
Fonden skall stödja biodling i Sverige och förbundets verksamhet på alla nivåer. Projekt som direkt eller indirekt gynnar många av våra medlemmar har företräde. Inriktningen vad man kan söka medel för, spänner över hela ämnesområdet biodling.
Senast 10 december skall ansökan vara inne på kansliet i Skänninge och beslut om tilldelning sker senast 1 april året efter. Ansökan sker på blankett som du finner i nedanstående länk:
Ansökan HF-fonden