Intressebevakning

Björnnätverket

Ingår i kommittén för bihälsa

Samordnare: Björn Dahlbäck bjorn.dahlback@biodlarna.se
0760- 35 66 46

Gävleborg: Leif Alm leifalm@telia.com
Dalarna: Karl V Gustafsson karl.v.gustavsson@ebox.tninet.se
Värmland: Ingemar Germundsson germundsson.i@telia.com
Västernorrland: Tommy Lindkvist tommy.lindqvist@hovsbi.se
Jämtland: Karl Drakenberg karl.drakenberg@jamtbi.se
Norrbotten: Maud Jacobson maudelisabethjacobson@gmail.com
Västerbotten:  Lars-Olov Lindgren larsa@storklinten.com
Örebro: Kent Törnkvist kent_tornkvist@telia.com


Rekommendationer

Om en björn angripit din bigård:

1. Notera tid för när angreppet inträffade.
2. Notera så noggrant som möjligt plats för angreppet (gärna
koordinater eller utmärkning på karta).
3. Om möjligt dokumentera med foto eller skiss.
4. Anmäl angreppet till länsstyrelsens rovdjursansvarige.
5. Anmäl angreppet till Biodlarnas distrikts representant i björnnätverket.
(för nationell sammanställning)

Åtgärder för att undvika upprepade angrepp:

Sätt upp ett akutstängsel enligt broschyren från viltskadecenter. Alternativt flytta bigården.

Hämta broschyren här:

biodling_i_bjornomraden

Tänk på att detta akutstängsel snarast måste bytas ut mot ett permanent stängsel enligt bild. Ett för klent stängsel gör i längden ingen nytta.
Komplettera gärna elstängslet med ljudskrämma.

 

Internationellt arbete

Monica Selling, ansvarig,
monica.selling@biodlarna.se,
073-845 85 15

Leo De Geer,
leo.degeer@biodlarna.se,
tfn 0705 – 91 59 87

Lars Hellander, adjungerad i vissa frågor
ekolasse@gmail.com
tfn 0705 – 91 59 87

Externa kontakter hanteras av AU

Monica Selling, ordförande
monica.selling@biodlarna.se
073-845 85 15

Ingmar Wahlström, vice ordförande
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se
0709-92 93 30

Björn Dahlbäck, ledamot
bjorn.dahlback@biodlarna.se
0760- 35 66 46

Jonas Eriksson, förbundschef, adjungerad
jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01