Kommittén för biavel

Avelskommittén

Sammankallande:
Pierre Atterling, ledamot
pierre.atterling@biodlarna.se
070-652 63 46

Ledamöter:

Karina Karlsson Tomtlund
karina@albrunna.net
073 – 999 05 79

Pentti Mäkilä
propam48@hotmail.com
070-3573209

Shervin Zandi
shervin501@yahoo.se
076-581 71 77

Adjungerad:
Bert Thrybom
bert@insemtech.se
070-5172285


Övergripande syfte:
Att samverka med landets avelsföreningar, med målet att ge medlemmarna tillgång till mer lättskötta och friskare bin samt med hjälp av bihälsokonsulenten ta del av information för att minska smittspridning och motverka varroaförekomst. Att delta aktivt i VSH-projektet (Varroa Sensitive Hygiene,  som är en egenskap hos bina, där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig).

Vårt mål:
Administrativt medverka till driften av parningsstationerna. Verka för att fler lokala och regionala parningsplatser upprättas. Stimulera informations- och kursverksamhet om avel och drottningodling.

Det krävs ett lagarbete för att vi skall kunna förbättra våra bistammar, vilket sker ihop med distrikt, biodlarföreningar och enskilda biodlare. En bra målsättning är att varje biodlarförening bedriver drottningodling.

Avelsarbetet i landet drivs av enskilda biodlare och av de fyra avelsföreningarna, Buckfast, Carnica, Ligustica och Nordiska biet. Respektive avelsföreningar har sina olika projekt, som är speciella för just den rasen.

Yngeluppflyttning

Drottningodling