Kommittén för bihälsa

Bihälsokommittén

Sammankallande:
Björn Dahlbäck
bjorn.dahlback@biodlarna.se
0760- 35 66 46

Ledamöter:
Vivianne Boman
vivianne.boman@biodlarna.se
073-215 17 01

Johan Wallin
wallin_j@hotmail.com
070-6341455


Kommittén /rådet har utifrån den senaste fastställda verksamhetsplanen och kompletterande intentioner från förbundsstyrelsen identifierat följande uppdrag.
Kommittén kommer under mandatperioden främst att inrikta sitt arbete mot hanteringen av de nya reglerna om djurhälsa som ska införas 2021. Vi kommer samtidigt att följa upp och utifrån medlemmarnas perspektiv utvärdera hur den nya föreskriften som infördes till säsongen 2019 har fungerat. Alla medlemmar är varmt välkomna att komma med synpunkter och förslag på hur reglerna ska hanteras och hur det har fungerat. Ambitionen är också att sprida kunskap om olika kompletterande metoder för bekämpande av varroa.

Organisatorisk uppbyggnad i förbundet (dvs hur är ämnesområdet omhändertaget)
Kommitteen för bihälsa hanterar bihälsa på ett nationellt perspektiv. I varje distrikt och ofta i varje förening finns olika bihälsoansvariga. Här sker mycket av det praktiska arbetet. På lokal nivå sker den bredare utbildning och ofta praktiskt arbete som att föreningen delar ut oxalsyra till sina medlemmar eller genomför nosemaundersökningar.

Specifika rekommendationer/instruktioner som varje kommitté identifierat och som man informera om
Bihälsa är alltid aktuell. I vår medlemsundersökning kommer ämnet på förstaplats bland viktiga frågor. Friska bin är en förutsättning för glada biodlare. Friska bin övervintrar bättre, utvecklas mer och ger större honungsskördar. Bihälsa är också en viktig del i skötseln av våra små vänner. Varroa bekämpningen är numera en del det operativa arbetet i bigården under biåret. Samtidigt som vi håller koll på smittrycket för att akut kunna behandla samhällen med kraftiga angrepp.

Alla medlemmar är varmt välkomna att komma med åsikter, tips och andra funderingar angående bihälsa.

Bihälsoplan