Kommittén för bihälsa

Bihälsokommittén

I kommittén ingår

Viviann Boman, Stockholm 073-215 17 01

Ann-Britt Carlsson, Stenungsund 073-684 93 35

Sammankallande:

Björn Dahlbäck, Värnamo 0760-35 66 46 bjorn.dahlback@biodlarna.se

Ytterligare ledamöter kommer att knytas till kommittén.


Kommittén kommer under mandatperioden huvudsakligen att jobba med två områden inom Bihälsa.

Lagar och regler

Under 2019 ändrades Statens Jordbruksverks föreskrift om smittsamma bisjukdomar. Vi kommer att följa upp hur vi medlemmar i Biodlarna uppfattat ändringarna. Vidare kommer vi att jobba med de ändringar som kommer att följa genom införandet av nya regler 2021. Här har vi flera motioner som ställts till RFM senaste gångerna som stöd.

Bihälsoutbildning

För att möta de ökade kraven på djurhållare som de nya reglerna 2021 medför och för att Bihälsa toppar medlemsundersökningen av engagerande områden vill Biodlarna öka medlemmarnas kunskaper. De har därför bett oss att ta fram ett utbildningsprogram för bihälsa.

Bihälsa är en viktig del i modern biodling. Därför har vi sedan länge bihälsosamordnare på distriktsnivå. Många föreningar har också motsvarande funktion inom sig. Dessa kommer att vara viktiga i arbetet och vi har redan skickat ett frågebatteri till distriktssamordnarna.

Har du frågor eller funderingar runt ämnet är du välkommen att höra av dig till någon av ovan.