Kommunikationsråd

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommunikationsrådet:

Sammankallande:
Mia Karlsvärd, kommunikatör
mia.karlsvard@biodlarna.se
0142 – 48 20 06

Ledamöter:
Therese Ekebratt
therese.ekebratt@biodlarna.se
0708-28 03 59

Adjungerad
Jonas Eriksson,
jonas.eriksson@biodlarna.se
0142 – 48 20 01

Rådets närmaste förestående aktiviteter:

  • Översyn över våra ställningstaganden, samt framtagande av förslag till kommunikationsplan för 2018
  • Genomgång och uppdatering av kommunikationspolicyn

Inplanerade möten:

  • 14 september 2018

Rådets huvudsakliga uppdrag:

Rådet skall fungera som styrgrupp för informationsarbetet som Biodlarna bedriver via Bitidningen och hemsidan.

Rådet ska vara ett stöd och en referens till respektive medias redaktörer och hjälpa till att ge en heltäckande bild av biodlarsverige. Det övergripande målet är att utveckla medierna så att de på ett bra sätt representerar branschen och är till nytta för medlemmarna.

När det gäller Bitidningen arbetar redaktören med ett redaktionsråd, som består av följande personer:

Sandy Bergström
sandy.s.bergstrom@outlook.com 070-267 01 33

Ann Sofie Fredriksson
annsofie_fredriksson@outlook.com  070-603 42 58

Erik Österlund
elgonbee@gmail.com

Siri Bäck
siri_back@hotmail.com

Genom att klicka här kommer du direkt till en sida, där du hittar mer information kring Bitidningen.

Arbetet med hemsidan, www.biodlarna.se, leds av och förankras med följande personer:

Jonas Eriksson, förbundschef
jonas.eriksson@biodlarna.se   0142- 48 20 01

Mia Karlsvärd, kommunikatör
mia.karlsvard@biodlarna.se  0142- 48 20 06

Maj-Britt Järnvall, förbundsadministratör
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se   0142 – 48 20 02

Vidare skall rådet arbeta fram förslag på lämpliga pressreleaser, som beslutas av förbundsstyrelsen. Pressreleaser hämtas bland annat både från ställningstaganden och från aktuella händelser/ämnen. Förbundets ställningstaganden är en arsenal över olika ämnen, där förbundsstyrelsen fattat beslut om en uppfattning i ett specifikt ämne. Dessa ställningstaganden skall hjälpa förbundet att i olika sammanhang framföra en gemensam ståndpunkt. Ställningstaganden kan, sett över tiden, ifrågasättas, tas bort och omarbetas. Rådet skall vara pådrivande och ta fram förslag till förbundsstyrelsen.

Förbundets ställningstaganden

Det är viktigt att hela organisation deltar i ett aktivt mediasamtal, och att detta inte enbart drivs av personer som har centrala uppdrag. Hela förbundet skall därför verka och agera utifrån fastslagen kommunikationspolicy. Rådet har ett övergripande ansvar att lämna förslag till förbundsstyrelsen på förändringar av gällande kommunikationspolicy.

Kommunikationspolicy antagen 21 maj 2016

En annan viktig del av rådets uppdrag är att se över förbundets informationsmaterial, värvarfoldrar, infomaterial och övriga foldrar.

Rådets framtidsfrågor

  • Under 2017 har förbundet satsat och testat ett nytt kommunikationsmedia i form av Poddradio. Utvärdering skall göras och beslut skall fattas hur en eventuell fortsättning skall utformas och hur mediat skall användas i framtiden.
  • Översyn och genomgång av den Grafiska profilen.