Kommittén för näringsbiodling

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén för näringsbiodling.

 

Sammankallande: Leo De Geer leo.degeer@biodlarna.se

Ledamöter: Nils Reppen, Bo Malmsten

Adjungerade: Lennart Johansson och Anette Irebro

 

Kommittén för näringsbiodling ska stimulera till fler näringsbiodlare med hållbar och lönsam verksamhet och mer svensk honung.

Kommittén har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för att stimulera utveckling av biodlingen så att den kan vara en sysselsättning på deltid eller heltid.
Arbetet är inriktat på att stimulera hållbar biodling och honungshantering samt biodlarens arbetssituation (säkerhet, ergonomi, försäkringar m m). I mån av kapacitet ska kommittén också verka för utveckling av biodling som turistattraktion, biodling för pollinering och andra bitjänster som kan utvecklas till näringsverksamhet.

Vidare skall kommittén informera i Bitidningen och på Biodlarnas hemsida, om verksamhet inom området näringsbiodling.

Representant från kommittén ska samverka vid Biodlarnas dialog med intressenter som agerar för biodlingsbranschens villkor.