Kommittén för näringsbiodling

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén för näringsbiodling.

Bo Malmsten, ordförande
bo.malmsten@biodlarna.se  070-616 90 93

Viktoria Bassani
viktoria.bassani@bidrottningen.se 070-624 96 72

Per Fyhrlund
per.fyhrlund@gmail.com 073-078 62 56

Kommittén för näringsbiodling ska stimulera till fler näringsbiodlare med hållbar och lönsam verksamhet och mer svensk honung.

Kommittén har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för att stimulera utveckling av biodlingen så att den kan vara en sysselsättning på deltid eller heltid.
Arbete är inriktat på att stimulera hållbar biodling och honungshantering samt biodlarens arbetssituation (säkerhet, ergonomi, försäkringar m m). I mån av kapacitet ska kommittén också verka för utveckling av biodling som turistattraktion, biodling för pollinering och andra bitjänster som kan utvecklas till näringsverksamhet.

Vidare skall kommittén informera i Bitidningen och på Biodlarnas hemsida om verksamhet inom området näringsbiodling.

Representant från kommittén ska samverka vid Biodlarnas dialog med intressenter som agerar för biodlingsbranschens villkor.