Områden och grupper

Förbundet ska arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras, samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning.

Vidare ska Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse. Ett sätt att utveckla många olika arbetsområden samtidigt är att förbundet organiserar detta arbete områden och grupper.

Områden och grupper:

Bihälsa

Drottningodling och biavel

Kvalitetsfrågor

Näringsbiodling

Kommunikationsråd

Utbildningsråd

Intressebevakning