Bihälsa

Bihälsa är en viktig del i modern biodling. Därför har Biodlarna sedan länge särskilda bihälsosamordnare på distriktsnivå. Även lokalföreningarna bör ha motsvarande funktion inom sin organisation. Förbundet har kontinuerlig kontakt med distriktens bihälsosamordnare och minst en fysisk träff varje år. Vi arbetar för att alla biodlare ska kunna förbättra sina kunskaper i bihälsa.

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i gruppen Bihälsa.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta kontakt via telefon.

Sammankallande

Viviann Boman, Stockholm
073-215 17 01,
vivianne.boman@biodlarna.se

Ledamöter

Ann-Britt Carlsson, Stenungssund
073-684 93 35,
ann-britt@carlssonsbi.se