Intressebevakning – Biodlarna

Intressebevakning

Björnnätverket

Ingår i kommittén för bihälsa

Samordnare: Vakant

Gävleborg: Leif Alm leifalm@telia.com
Dalarna: Karl V Gustafsson karl.v.gustavsson@ebox.tninet.se
Värmland: Ingemar Germundsson germundsson.i@telia.com
Västernorrland: Tommy Lindkvist tommy.lindqvist@hovsbi.se
Jämtland: Karl Drakenberg karl.drakenberg@jamtbi.se
Norrbotten: Maud Jacobson maudelisabethjacobson@gmail.com
Västerbotten:  Lars-Olov Lindgren larsa@storklinten.com
Örebro: Kent Törnkvist kent_tornkvist@telia.com

Rekommendationer

Om en björn angripit din bigård:

1.

Fortsätt läsa Intressebevakning