Kommittén för bihälsa

Bihälsa är en viktig del i modern biodling. Därför har Biodlarna sedan länge särskilda bihälsosamordnare på distriktsnivå. Även lokalföreningarna bör ha motsvarande funktion inom sin organisation. Kommittén har kontinuerlig kontakt med distriktens bihälsosamordnare och minst en fysisk träff varje år. Vi arbetar för att alla biodlare ska kunna förbättra sina kunskaper i bihälsa.

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:

Viviann Boman, Stockholm
073-215 17 01,
vivianne.boman@biodlarna.se

Ledamöter

Per Lundblad, Lidingö
072-560 15 01,
per.lundblad@biodlarna.se

Ann-Britt Carlsson, Stenungssund
073-684 93 35,
ann-britt@carlssonsbi.se

Lena Kransberg, Ronneby
072-2512502,
kransberg@gmail.com