Kommunikationsråd

Rådets huvudsakliga uppdrag:

Rådet skall fungera som styrgrupp för informationsarbetet som Biodlarna, framförallt, bedriver via Bitidningen och hemsidan.

Rådet ska vara ett stöd och en referens till respektive medias redaktörer och hjälpa till att ge en heltäckande bild av biodlarsverige. Det övergripande målet är att utveckla medierna så att de på ett bra sätt representerar branschen och är till nytta för medlemmarna.

Vidare skall rådet arbeta fram förslag på lämpliga pressreleaser, som beslutas av förbundsstyrelsen. Pressreleaser hämtas bland annat både från ställningstaganden och från aktuella händelser/ämnen. Förbundets ställningstaganden är en arsenal över olika ämnen, där förbundsstyrelsen fattat beslut om en uppfattning i ett specifikt ämne. Dessa ställningstaganden skall hjälpa förbundet att i olika sammanhang framföra en gemensam ståndpunkt. Ställningstaganden kan, sett över tiden, ifrågasättas, tas bort och omarbetas. Rådet skall vara pådrivande och ta fram förslag till förbundsstyrelsen.

Förbundets ställningstaganden

Det är viktigt att hela organisation deltar i ett aktivt mediasamtal, och att detta inte enbart drivs av personer som har centrala uppdrag. Hela förbundet skall därför verka och agera utifrån fastslagen kommunikationspolicy. Rådet har ett övergripande ansvar att lämna förslag till förbundsstyrelsen på förändringar av gällande kommunikationspolicy.

En annan viktig del av rådets uppdrag är att se över förbundets informationsmaterial, värvarfoldrar, infomaterial och övriga foldrar.

Rådets framtidsfrågor

  • Fortsatt utveckling av hemsidan

 

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommunikationsrådet.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Björn Dahlbäck, styrelseordförande
bjorn.dahlback@biodlarna.se
0708-28 03 59

Lena Grape Lilliehorn, redaktör
bitidningen@biodlarna.se
0142-48 20 06

Joppe Svensson, kommunikatör
johanna.svensson@biodlarna.se
0142 – 48 20 07

Redaktionsrådet – Bitidningen

När det gäller Bitidningen arbetar redaktören med ett redaktionsråd, som består av följande personer:

Ann Sofie Fredriksson
annsofie_fredriksson@outlook.com
070-603 42 58

Mer information om Bitidningen hittar du på denna sida.


Hemsidan
Arbetet med hemsidan, www.biodlarna.se, leds av och förankras av följande personer:

Ann-Sofie Alfsdotter, ansvarig för hemsidan och bibutiken
ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se  
0142-48 20 09

Anette Irebro, Tf. förbundschef
anette.irebro@biodlarna.se
0142-48 20 03

Joppe Svensson, kommunikatör
johanna.svensson@biodlarna.se
0142 – 48 20 07