Kommittén för näringsbiodling

Vad gör kommittén
Ansvarar för att stimulera utveckling av biodlingen som näring så att den kan vara en lönsam sysselsättning på del- eller heltid.

Arbetar för att fler ska bli näringsverksamma biodlare med god lönsamhet, bra arbetsmiljö och kunskap om de lagar som reglerar näringsverksamhet.

Stimulerar verksamhetsutveckling hos biodlingsföretag med syfte att generera mer svensk honung och andra biprodukter. Även biodling som turistattraktion, för pollinering och andra bitjänster är områden som kan utvecklas till näringsverksamhet och som kommittén framöver vill arbeta mer med.

Samverkar med intressenter som agerar för biodlingsbranschens villkor som representant för Biodlarna.

Informerar i Bitidningen och på Biodlarnas hemsida och stöttar kansliets kommunikatör när frågor från medlemmar och andra ska besvaras.

Biodlarnas verksamhetsplan 2021-2022 är grunden för kommitténs arbete.

Vad har kommittén gjort senaste tiden
Kommittén har genomfört flera digitala diskussionsträffar med föredrag inom olika områden som är intressanta för näringsbiodlare. Nu vill vi ta nya tag och hitta formen för mer kontinuerlig information och utbildning som bidrar till att fler vågar ta steget att bli näringsbiodlare eller utveckla sin befintliga verksamhet.

Hur arbetar kommittén
Information och kunskap behöver nå ut i hela landet och till alla biodlare. Därför har Biodlarnas distrikt och många föreningar särskilda samordnare. Kommittén har kontinuerlig kontakt med distriktens samordnare och en fysisk träff minst en gång varje år. Vi jobbar för att smörja kommunikationsvägarna och utveckla kontakterna med hela landet. Saknar ditt distrikt eller din förening en samordnare inom näringsbiodling? Stöt på eller kanske kan du själv ta den rollen.

Förbundsstyrelsen har utsett följande ledamöter.

Sammankallande:

Leo De Geer
leo.degeer@biodlarna.se
070-591 59 87

Ledamöter:

Richard Johanson
richard.johansson@biodlarna.se
0142-48 20 05

Adjungerade:

Lennart Johansson
lennart.johansson@biodlarna.se
0142 – 48 20 10

Anette Irebro
anette.irebro@biodlarna.se
0142 – 48 20 03

Bo Malmsten
bo@biboden.se
070 – 616 90 93

Har du frågor om näringsbiodling är du självklart välkommen att höra av dig till någon av oss i kommittén.