Kommittén för näringsbiodling

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:

Nils Reppen, 
0721-87 69 63
nils.reppen@biodlarna.se

Ledamöter:

Leo De Geer,
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Adjungerade:

Lennart Johansson och Anette Irebro samt Bo Malmsten vid vissa tillfällen.

 


Kommittén för näringsbiodling ska stimulera till fler näringsbiodlare med hållbar och lönsam verksamhet och mer svensk honung.

Kommittén har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för att stimulera utveckling av biodlingen så att den kan vara en sysselsättning på deltid eller heltid.
Arbetet är inriktat på att stimulera hållbar biodling och honungshantering samt biodlarens arbetssituation (säkerhet, ergonomi, försäkringar m m). I mån av kapacitet ska kommittén också verka för utveckling av biodling som turistattraktion, biodling för pollinering och andra bitjänster som kan utvecklas till näringsverksamhet.

Vidare skall kommittén informera i Bitidningen och på Biodlarnas hemsida, om verksamhet inom området näringsbiodling.

Representant från kommittén ska samverka vid Biodlarnas dialog med intressenter som agerar för biodlingsbranschens villkor.