Kommittén för näringsbiodling – Biodlarna

Kommittén för näringsbiodling

Vad gör kommittén
Ansvarar för att stimulera utveckling av biodlingen som näring så att den kan vara en lönsam sysselsättning på del- eller heltid.

Arbetar för att fler ska bli näringsverksamma biodlare med god lönsamhet,

Fortsätt läsa Kommittén för näringsbiodling