Utbildningsråd

Utbildningsrådet tar fram utbildningsmaterial och genomför behörighetsutbildningar av cirkelledare.

Under 2016 presenterades ett nytt studiematerial.

Vi hoppas att studie- och arbetsböckerna kommer att användas under många år i alla de cirklar och andra undervisningstillfällen som ges. Det förutsätter dock att vi får återkoppling från er cirkelledare som använder dem som studiematerial. Mejla eller ring gärna oss i utbildningsrådet.

Till materialet följer ett USB minne med. Vi arbetar också med att ta fram mer studiematerial. Nya och omarbetade böcker tillsammans med kursplaner och bildpresentationer och även foldrar, affischer och annat material som kan användas i olika utbildningssammanhang ute i föreningarna.

Våra systerorganisationer i Norden och i de baltiska länderna arbetar precis som vi med de ständigt aktuella frågorna om hur man på bästa sätt kan stödja medlemmarnas  utveckling och förkovran men också för att kunna rekrytera och utbilda nya medlemmar. Vi utbyter således erfarenheter och material till gagn för alla biodlare. Allt detta är en ständigt pågående process.

Vid ett möte under hösten 2016 träffades distriktsordföranden och utbildningsansvariga i Skänninge för att dryfta utbildningsfrågor. Vi föreslog då, som en möjlig metod, att flera distrikt går ihop och bildar så kallade utbildningsnätverk. Eftersom en av distriktens uppgifter är att inventera och uppmärksamma behovet av utbildningar, alla kategorier, inom sitt område är det en klok sak att inspirera varandra med idéer, framtagande och anordnande av olika arrangemang. Kort sagt att på olika sätt sprida kunskap mellan varandra. Vi i utbildningsrådet  bistår er gärna och framförallt vill vi ha en dialog med er. Formerna för detta får växa fram successivt.

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:

Ledamöter:
Ann Elgemark

ann.elgemark@biodlarna.se
0706-01 88 70

Lars-Göran Abrahamsson
lars-goran@sv.se
073-961 02 43, 0470-145 00

Fredrik Backlund
fredrik.backlund@sysslagard.se