Bin och insekter behöver blommor

PRESSMEDDELANDE 2016-06-15
Färgprakt och doft hos våra blommor är en källa till stor glädje och njutning för oss människor. För honungsbin och många vilda insekter är förekomst av blommor livsavgörande. Det är från blommorna våra pollinatörer hämtar sin mat. Nektarn ger bina kolhydrater och pollenkornen ger protein, fett, vitaminer m.m. För att bin skall överleva och ha god hälsa krävs att det finns en variation av blommande växter under hela säsongen.

Ett bra sätt att gynna bin, humlor och andra pollinatörer är att låta gräsytor, dikesrenar och vägkanter blomma och att klippa när det har blommat över och står i frö. Genom att låta det slagna gräset ligga och torka ett slag, släpper fröna och blomsterprakten ökar till kommande år. Förfaringssättet har dessutom lämnat ett bidrag till den biologiska mångfalden.

Jordbrukets rationalisering med stora effektiva slåttermaskiner skördar vallarna 2-3 gånger per säsong, innan de blommar. Då försvinner den näringskällan för insekter och bin.

Inom den offentliga sektorn klipps gräsytorna också alldeles för ofta. Blommorna hinner inte upp till blomning under säsongen.

Om man i stället i parker och på gräsytorna sådde in vitklöver och klipper mera sällan, skulle bin och insekter få näringstillgång, gräsmattan skulle få naturlig ekologisk näring genom klöverns fixering av luftkväve, vi skulle öka den biologiska mångfalden, spara bensin och diesel samt minska luftföroreningarna.
Egentligen bara fördelar, om man gör rätt!

Lite mer oanvända grönytor kan med fördel också sås in med biväxter och låta dem blomma. Efter blomningen får de torka så att fröna blir kvar, se ovan.

Biodlingskommittén inom Sveriges Biodlares Riksförbund

För ytterligare information
v.v. kontakta Lasse Hellander
lars.hellander@biodlarna.se, 070 216 33 90