Biodlarna träffas i Norrköping

PRESSMEDDELANDE 2011-03-30
Sveriges Biodlares Riksförbund har Riksförbundsmöte i Norrköping 8 – 10 april. De två första dagarna ägnas åt utbildning i form av Riksseminarium ”Allt om bin” som bl.a. besöks av Prof. Tom Seeley från USA, i övrigt se bifogat program.
De två senaste åren har organisationen ökat sitt medlemstal för att idag vara ca 9700 medlemmar. Biodlingsfrågor står också högt på agendan både i Sverige och inom EU. Även FN har nyligen presenterat en rapport om bin. Honungsbina gör en viktig insats som pollinerare och behövs för den biologiska mångfalden. I Sverige producerar vi ca 3.000 ton honung vilket är knappt 50% av konsumtionen, vilket gör att det även av det skälet finns utrymme för fler biodlare.
Riksförbundsmötet äger rum den 9 – 10 april med start kl. 13.00 den 9 april på Elite Grand Hotell i Norrköping.
Riksseminariet äger rum den 8 – 9 april med start kl. 13.00 den 8 april på samma ställe.
För kontakt:
Förbundsordförande Jonny Ulvtorp 0735 – 233 1300735 – 233 130
Förbundssekreterare Michael Cornell 0735-233 121
Ansvarig för Riksseminarium ”Allt om Bin” Lotta Fabricius 070 – 735 28 58070 – 735 28 58