Europas biodlare demonstrerade i Bryssel mot att tusentals ton konstgjord honung tas in och säljs inom EU

PRESSMEDDELANDE 02-11-2015
Ungerska biodlare har låtit universitetet i Debrecen analysera kinesisk honung. Det visar sig då att honungen uppfyller alla EU regler men vid en utvidgad analys av fler ämnen som äkta honung (dvs. honung gjord av bin) innehåller visar det sig att vissa av dessa ämnen fanns inte alls i proverna och vissa i betydligt mindre mängd. Detta är otvetydiga belägg för att det handlar om artificiell ”designad” honung där man blandar ihop olika sockerlösningar och ser till att de innehåller de ämnen som man testar på enligt EUs lagstiftning.

Att göra så här är att vilseleda konsumenterna och förfalska en av de få kvarvarande naturprodukterna.

Tyvärr bidrar EUs regelverk till att dölja denna typ av fusk dels genom att tillåta otydlig ursprungsmärkning där ursprungsland inte måste framgå dels genom för svag testmetodik. Idag räcker det med märkningen EU honung , icke EU honung eller en mix av de båda.

Biodlingsföretagarna i Sverige har vid ett flertal tillfällen tagit upp detta problem. Vi har intervjuat företrädare för samtliga politiska partier angående krav på märkning med ursprungsland. Samtliga partier förutom Socialdemokraterna är positiva till detta. Vi har dessutom uppvaktat Landsbygdsminister Bucht som hävdar att det är en felaktig tolkning av EUs regelverk att man kan kräva märkning med ursprungsland. Detta trots att Kommissionen svarat på ett brev (se bilaga) och klargjort att enligt deras tolkning kan ett medlemsland kräva märkning med ursprungsland. Italien har anammat detta.

Vi har också väldigt svårt att förstå varför ursprungsland är så viktigt att EU skapat speciella regler för detta på andra livsmedel men Sverige törs inte tolka regelverket för honung på det sätt som Kommissionen säger är ok!
Biodlingsföretagarna har också per brev ställt frågor till Livsmedelsverket om hur test av honung genomförs i Sverige men efter 15 månader har vi fortfarande inte fått något svar på detta mer än att det skall startas ett projekt och att stickprov göres.

Det finns en uppenbar risk att om man som konsument köper kinesisk honung kan det vara artificiell konstgjord honung. Problemet är att som konsument kan du inte avgöra det. Man skulle kunna överväga att vara återhållsam med att köpa icke EU honung men det räcker inte för även blandningar av EU honung och icke EU honung har visat sig innehålla stor andel kinesisk honung med samma konstiga sammansättning som nämnts ovan.
Vi vill därför
Att EU omedelbart gör en mer omfattande officiell undersökning av kinesisk honung
Att EU lagstiftningen om honung ändras så att krav ställs på ursprungsland

I väntan på detta uppmanar vi att de svenska myndigheterna utnyttjar möjligheten att ange ursprungsland enligt Kommisionens tolkning. Vi anser att förvägra landets konsumenter att göra ett aktivt val inte är förenligt med svensk tradition.

Marita Delvert
Sveriges Biodlares Riksförbund
marita.delvert@biodlarna.se
Thomas Dahl
Biodlingsföretagarna
Th.dahl@icloud.com
Bilaga: Reply EU
Reply Eu