Honungsbina hotas av bekämpningsmedel

PRESSMEDDELANDE 17-04-2015

Honungsbin och andra nyttoinsekter tar skada av växtskyddsmedlet neonikotinoider. Det visar en oberoende rapport som beställts av EU-kommissionen där bland annat SLU varit delaktiga.

Under helgen 18-19 april håller Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, riksförbundsmöte på Sundbyholms slott, Eskilstuna, där rapporten kommer vara ett givet samtalsämne. Neonikotinoider har en mycket utbredd användning och rapporten kan leda till att
bekämpningsmedlet begränsas eller förbjuds helt. Rapporten offentliggjordes härom dagen.

– All verksamhet inom de gröna näringarna och samhället i övrigt måste fungera tillsammans. Det kan inte vara så att till exempel odlingens metoder hotar biodling och andra insekter. Då slås ekosystemet snabbt ut, vilket påverkar oss alla som individer, säger Lars Hellander, ledamot i SBR:s styrelse.Under helgen samlas ombud från hela Sverige för att hålla förhandlingar samt välja styrelse inför de kommande två åren. Många intressanta och högaktuella punkter finns på programmet, bland annatom klimatförändringens effekter för biodling och vad som händer inom EU.

Pressen hälsas välkommen till Sundbyholms slott, Eskilstuna, på förmiddagen den 18 april! Ring gärna och avtala tid.För mer information vänligen kontakta:
Lars Hellander, ledamot i styrelsen för Sveriges Biodlares Riksförbund,
070-216 33 90, lars.hellander@biodlarna.se.

Jonas Eriksson, förbundssekreterare Sveriges Biodlares Riksförbund,
0142-48 20 01, jonas.eriksson@biodlarna.se

Anna Ahnér, kommunikatör Sveriges Biodlares Riksförbund,
0142-48 20 06, anna.ahner@biodlarna.se

Rapporten om neonikotinoider kan läsas i sin helhet på: www.easac.eu.
Mer information finns också på: www.biodlarna.se och www.slu.se.