Remisser och yttranden

Remissvar angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar, diarienummer 6.8.16-3611/16.

Här finner du förbundets remissvar.

Livsmedelsstrategi 2016-2030

Inlaga från biodlingsbranschen i Sverige till regeringens Livsmedelsstrategi 2016-2030, Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna samt Honungsringen.

 

 

Remiss 2012-07-05 L 2012/1449

Landsbygdsprogram 2014-2020, samt behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet.

Yttrande från SBR angående ansökan för fältförsök av GMO – backtrav.

SBR:s remissyttrande angående förslag till beslut: Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin” (Dnr 36-13590/11).

 

 

Svar/yttrande till Livsmedelsverket, på Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung.

Se länk till följande dokument:

Kommissionens förslag

Svar till Livsmedelsverket