Medlemsavgifter 2024

2023 års avgifter är redan inrapporterade.

På årsmötet ska föreningen besluta om föreningens medlemsavgift för 2024. Det som ska beslutas är föreningens avgift för fullbetalande medlem, familjemedlem, juniormedlem samt vänmedlem.

Om någon förändring sker gällande föreningens medlemsavgift ska detta meddelas till Biodlarnas kansli, antingen via mejl på info@biodlarna.se eller per post.

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge.

Förändringen ska meddelas senast 1 januari 2023.