Årsmöte föreningar 2022

Nu är det hög tid att planera för föreningarnas årsmöte 2022. Mötet ska enligt Biodlarnas stadgar hållas under november månad 2022 och kallelsen till mötet ska ske minst 3 veckor före mötet.

Här hittar ni ett förslag till föredragslista för föreningens årsmöte. Ni hittar även alla dokument som behövs inför årsmötet samlade på undersidan: Bilagor årsmöte 2022

Kom ihåg att endast de som är medlemmar och har betalat medlemsavgiften vid datumet för årsmötet har rösträtt på årsmötet.

Har ni inte tillgång till dator för att göra rapporteringarna, kontakta omgående info@biodlarna.se,  0142 – 48 20 00.

Biodlarna har tagit fram broschyren: Föreningskunskap – dags för årsmöte! som är tänkt som ett stöd till föreningarna inför, under och efter årsmötet. Broschyren hittar ni här.

Att tänka på vid kallelse via mejl inför årsmötet

Som organisation behöver vi följa Dataskyddsförordningen, GDPR. Om kallelsen skickas via mejl så rekommenderar vi att detta görs som ett grupputskick via medlemssystemet.

Har ni inte möjlighet att skicka från medlemssystemet så använd hemlig kopia, (BBC) när ni mejlar ut kallelsen, på så sätt döljs medlemmarnas mailadresser, vilket är i enlighet med GDPR.

Datum att hålla koll på

30 november 2022

  • Sista datum för att hålla föreningens årsmöte enligt Biodlarnas stadgar. Kallelse till årsmötet ska ske minst 3 veckor innan årsmötet.

11 december 2022

1 januari 2023

  • Sista datum för att rapportera in eventuell förändring i föreningens medlemsavgift 2024. Information om förändringen skickas till Biodlarna via mejl eller post.

Kontaktuppgifter:

info@biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Tel: 0142 – 48 20 00, växeln är öppen vardagar mellan 8–12.

På denna sida med tillhörande undersidor finns all information samlad inför föreningarnas årsmöte. Var noga med att gå igenom alla undersidor för att ta del av all information. Ni hittar även alla sidor i menyn till höger.

Medlemmarnas årsrapport

Valrapport

Medlemsavgifter 2024

Medlemslistor

Honungsbedömning

Bilagor årsmöte 2022