Inför föreningarnas årsmöten 2020

Dokumentationen enligt nedan skickas  till alla lokalföreningars

ordföranden
kontaktpersoner
ansvariga för medlemsregistret

Här nedanför finner ni länkar till aktuella dokument inför föreningars årsmöten 2020:

Brev inför föreningarnas årsmöte 2020
Förslag föredragningslista 2020
Årsrapport 2020
Årsrapporter Sammanställning 2020 (skickas med fördel per e-post till Biodlarnas kansli)
Valrapport förening 2020, manuell blankett (enbart för de föreningar som inte rapporterar i medlemssystemet)
Honungsbedömningskort medlem (behålls av medlemmen vars honung har bedömts)
Honungsbedömningskort förening (arkiveras hos biodlarföreningen)
Honungsbedömningsprotokoll (skickas med fördel per e-post till  vårt kansli. Det måste dock vara underskrivet och inskannat. Annars som original per post till vårt kansli)
Honungsbedömningsreglemente
Rekommendationer föreningarnas årsmöten hösten 2020
Skapa ett röstningsformulär
Skapa ett googlekonto
Insamlad data
Föreningskompassen information och arbetsplan
Foreningskompassen-förkortad

Om ni önskar få ovanstående dokument per post, v.v. skicka ett mail till info@biodlarna.se.