Inför distriktens årsmöten 2021

Information enligt nedan skickas den 15/1  till alla distrikts

ordföranden
kontaktpersoner
ansvariga för medlemsregistret

Här nedanför finner ni länkar till aktuella dokument inför distriktens årsmöten 2021:

Information från förbundet till distriktens årsmöten 2021
Förslag föredragningslista distrikt 2021
Tillämpningsföreskrift, från vilket datum ombud till distrikts- och RFM skall beräknas
Tillämpningsföreskrift, yttrande eller egna motioner förbundet senast tillhanda 22 februari 2021
Valrapport distrikt 2021
Samordnarnas och kontaktpersonernas roller
Information gällande medlemsenkäten hösten 2020, till distrikten

Sammanställningen av årsrapporten samt info gällande medlemsenkäten, skickas direkt till personerna enligt ovan.