Information om medlemskap

Den totala medlemsavgiften varierar något beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.

Avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:

Fullbetalande: 400 kr

Familjemedlem: 40 kr (får ej Bitidning)

Juniormedlem : 100 kr (får Bitidning)

Till detta tillkommer distriktets och lokalföreningens del, vilken varierar från distrikt till distrikt och från förening till förening. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften. Hela avgiften (inkl distriktens och föreningarnas del) betalas dock till Biodlarnas kansli som sedan gör utbetalningar till distrikt och föreningar.

Enda gången du ska betala en avgift direkt till din lokala förening är om du är fullbetalande i en lokalförening och även vill bli medlem i en annan lokalförening. Då betalar du din lokala avgift direkt till denna förening.

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening.

Centralt

Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • kan delta i Biodlarnas verksamhet lokalt, regionalt och centralt
 • är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom Biodlarna
 • får Bitidningen (gäller ej familjemedlem)
 • har tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor
 • kan handla till medlemspris i Bibutiken
 • kan försäkra dina bisamhällen mot amerikansk yngelröta till en låg kostnad
 • kan prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter)(gäller kalenderårsvis)
 • får prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris (gäller kalenderårsvis)
 • kan köpa Biodlarnas välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd)
 • får köpa rätten till egna EAN-koder
Distrikt

Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

 • företräds gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde
 • kan delta i vissa verksamheter, t.ex. utvecklingsprojekt, sammankomster, resor och utbildningar
Lokalt

Ditt medlemskap innebär bl. a. att:

 • du är medlem i en valfri lokal förening
 • du får tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling
 • du i föreningen kan ha en föreningsbigård, tillsammans med andra medlemmar
 • din förening kan odla drottningar till medlemmarna, du kan få lära dig om varroabekämpning, arbeta i eller bara umgås kring bikuporna
 • du kan få möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna,
 • du kan delta i t.ex. möten, studiebesök, utbildningar, o.s.v.
 • du du får delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år

Avisering av medlemsavgiften sker under oktober månad och ska vara betald senast 30 november för att man ska få januarinumret av Bitidningen. Betalar man senare får man nästkommande nummer av Bitidningen och får då, om man önskar, beställa tidigare utgivna nummer.

Familjemedlem kan den vara som är bosatt på samma adress som en fullbetalande medlem. Avgiften för familjemedlem varierar beroende på vilket distrikt och lokalförening man tillhör. Familjemedlem har lägre medlemsavgift men ändå tillgång till medlemsförmånerna och har samma möjlighet att påverka Biodlarnas arbete.

Familjemedlem får ej Bitidningen.

Juniormedlem kan du vara t.o.m. det år du fyller 20 år, därefter övergår medlemskapet automatiskt till fullbetalande medlem. Juniormedlemmar betalar en lägre medlemsavgift men har tillgång till samma medlemsförmåner som en fullbetalande medlem och har samma möjligheter att påverka Biodlarnas arbete.

Juniormedlem får även Bitidningen.

 

Välkommen till Biodlarna!