Ny medlem/bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år. 

Här finner du länken där du själv registrerar ditt medlemskap. Vid registrering kan du även anmälan familjemedlem, en faktura på den gemensamma avgiften skickas då. OBS! Om du redan är medlem och vill anmäla familjemedlem gör du det via Min sida, inloggningsuppgifterna hittar du på avin för medlemsavgiften.

När man registrerat sig finns det tre betalningsalternativ; kortbetalning, faktura via mail och faktura via post. Snabbaste alternativen är kortbetalning och faktura via mail, väljer man faktura via post kan det ta upp till en vecka innan tryckeriet skickar ut fakturan samt att postutdelningen kan dröja.  Väljer man kortbetalning sker betalningen direkt, väljer man faktura via mail skickas fakturan direkt till den mailadress man uppgett vid registreringen.

När du betalat din medlemsavgift, som ny medlem, skickas ett välkomstmail innehållande ett välkomstbrev, ett erbjudande om att köpa bokpaket samt rabatterbjudande från redskapshandlare, till din mailadress. Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post. Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening. Avgiften kan variera något beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.

Byte av lokalförening.

Då det ofta blir problem vid utbetalningarna av medlemsavgifter till distrikt och föreningar när det gäller medlemmar som under året väljer att byta förening, har nu förbundsstyrelsen beslutat att:
Byte av förening får endast ske inför årsaviseringen. Information om byte ska ske till kansliet senast 30 september, då föreningarna bryter sitt medlemsår. Man får istället vara s k ”vänmedlem” i den förening man vill byta till, under resterande del av året. Medlemskapet flyttas sedan över i samband med årsaviseringen.

Priser

Den totala avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:

Fullbetalande: 400 kr

Familjemedlem: 40 kr (får ej Bitidning)

Juniormedlem : 100 kr (får Bitidning)

På fakturan ingår även distriktets och lokalföreningens avgift. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften. Hela avgiften (inkl distriktens och föreningarnas del) betalas till Biodlarnas kansli (bg 512-7113) som sedan gör utbetalningar till distrikt och föreningar.

Enda gången du ska betala en avgift direkt till din lokala förening är om du är fullbetalande i en lokalförening och även vill bli medlem i en annan lokalförening. Då betalar du den lokala avgiften direkt till denna förening.