Ny medlem/bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften, som framgår på fakturan, består av tre delar; avgift till förbundet, distriktet och till den lokala föreningen. Hela avgiften betalas till Biodlarnas förbund som sedan gör utbetalningar till resp distrikt och föreningar. Du registrerar ditt medlemskap här. Vid registrering kan du även anmäla familjemedlem, en faktura på den gemensamma avgiften skickas då. OBS! Om du redan är medlem och vill anmäla familje-medlem gör du det via Min sida, inloggningsuppgifterna hittar du på avin för medlemsavgiften.

Distrikt och lokalföreningar beslutar varje år på sina årsmöten sin del av medlemsavgiften. Förbundets del av avgiften beslutas vartannat år på Riksförbundsmötet.

Förbundets del av avgiften är för närvarande:
Fullbetalande medlem:                400 kr
Familjemedlem:                             40 kr (får ej Bitidningen)
Juniormedlem                              100 kr (får Bitidningen)

OBS! Till ovanstående avgifter som gäller  förbundet, tillkommer den lokala avgiften för distrikt och förening i din totala medlemsavgift.  Denna del utbetalas direkt till förening/distrikt från Biodlarnas kansli.
P.g.a. att varje distrikt och lokalförening väljer sin egen avgift, varierar den mkt och därför kan vi här inte visa hur stor totalsumman för din medlemsavgift blir. Totalen visas på din faktura.

När man registrerat sig finns det tre betalningsalternativ; kortbetalning, faktura via mail och faktura via post. Snabbaste alternativen är kortbetalning och faktura via mail, väljer man faktura via post kan det ta upp till en vecka innan tryckeriet skickar ut fakturan samt att postutdelningen kan dröja.  Väljer man kortbetalning sker betalningen direkt, väljer man faktura via mail skickas fakturan direkt till den mailadress man uppgett vid registreringen.

När du betalat din medlemsavgift, som ny medlem, skickas ett välkomstmail innehållande ett välkomstbrev, ett erbjudande från vår webbshop, Bibutiken, samt rabatterbjudande från redskapshandlare, till din mailadress. Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post. Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.