Ny medlem/bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret med undantag om du blir ny fullbetalande medlem efter 1 oktober. Ditt medlemskap gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Här finner du länken där du själv registrerar ditt medlemskap.

Tänk på att du själv måste skriva ut din faktura för medlemskapet vid registrering alternativt betala direkt med kort. Fakturan skickas INTE per automatik per post eller mail till dig. På denna faktura finner du även de inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som du behöver för att kunna logga in på vår hemsida.

Om du vill bli juniormedlem (max 20 år) eller familjemedlem (skriven på samma adress som annan fullbetalande medlem), vv. kontakta medlem@biodlarna.se alt. 0142-48 20 03.

När du betalat din medlemsavgift som ny medlem får du, inom en vecka, ett mail innehållande ett välkomstbrev, ett erbjudande om att köpa bokpaket samt rabatterbjudande från redskapshandlare. Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post. Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.

OBS! Om du varit medlem tidigare, kontakta istället medlem@biodlarna.se 
alt. 0142 – 48 20 03.

Avgiften varierar ngt beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.  I registreringslänken kan du, om du först väljer distrikt och sedan förening, se vilken avgift som gäller för den lokalförening som du är intresserad av att bli medlem i.

Den totala avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:

Fullbetalande: 385 kr

Familjemedlem: 40 kr (får ej Bitidning)

Juniormedlem : 100 kr (får Bitidning)

Till detta tillkommer distriktets och lokalföreningens del. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften. Hela avgiften (inkl distriktens och föreningarnas del) betalas dock till Biodlarnas kansli som sedan gör utbetalningar till distrikt och föreningar.

Enda gången du ska betala en avgift direkt till din lokala förening är om du är fullbetalande i en lokalförening och även vill bli medlem i en annan lokalförening. Då betalar du den lokala avgiften direkt till denna förening.

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening.