Nu är det dags för en viktig temperaturmätare i förbundet

2018-09-27

I månadsskiftet september-oktober startar förbundet en medlemsundersökning, där vi vill ha din uppfattning i olika frågor. Frågorna kommer att skickas ut till alla våra medlemmar som har en mailadress. Resultatet av undersökningen kommer ligga till grund för förbundets framtida utvecklingsarbete och är av stor betydelse för att bygga ett framgångsrikt förbund, där dina svar är avgörande för hur vi skall utforma vår verksamhet. Läs för mer information här