Säkerhetsdatablad

Ättiksyra mot nosema, på vinterförvarat vax (75%ig  ättikssyra)

Kaustiksoda mot amerikansk yngelröta, kuptvätt med 5%ig syra ,där man inte kan flamma

Myrsyra Säkerhetsdatablad mot varroa ,60%ig 3ml vid 15-25 grader ute temp, 2ml vid 12-15 grad, 85% ig placering underifrån, 12-15  grader

Oxalsyra mot varroa,3,2%ig oxalsyra, litet samhälle 20-25ml, normalt samhälle 25-30ml, kraftigt samhälle 30-35ml

T-Röd skakprov, nedfallsprov av varroa