Talböcker om biodling

Böcker om biodling som talböcker

Om man har en läsnedsättning kan man låna och köpa talböcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)  via biblioteket.  En talbok produceras om myndigheten anser att boken är tillräckligt intressant för MTM. Förslag på att en bok ska spelas in lämnas av de som har läsnedsättning via biblioteket.

Talböcker blandas ibland ihop med ljudböcker. Skillnaden är mest teknisk och juridisk: Medan talböcker produceras av MTM och ges ut i Daisyformat (ljudböcker som kräver 10 CD-skivor ryms på en Daisyskiva) så producerar vanliga förlag ljudböcker som följer vanliga upphovsrättslagar.

Sök i MTM katalogen efter böcker om biodling, hittar du inte vad du söker så kontakta ditt bibliotek och undersök om boken går att få inläst.