Utbildningsprojekt för alla biodlare

Projektet ska skapa fortbildningar för alla biodlare och en utbildningsplattform där utbudet är samlat, lättillgängligt och kvalitetssäkrat.

Öka kunskapsnivån inom svensk biodling

Vi har ett stort behov idag att öka kunskapen hos svenska biodlare, både hos hobbyodlare liksom hos dem som har biodling som sin näringsverksamhet. Kunskap och förståelsen om honungsbiets roll i ekosystemet har ökat med de tydliga effekterna av klimatförändringar och utmaningarna av den biologiska mångfalden.
Eftersom hälften av all honung som konsumeras i Sverige är importerad tydliggörs svagheter och behov av kunskap att stärka biodlingens roll i svensk livsmedelsförsörjning.

Antalet biodlare ökar men även kraven på dem. En önskvärd kunskapsutveckling är att vi har många erfarna och nyblivna biodlare med goda kunskaper som är väl spridda i landet. Förhoppningsvis leder även goda fortbildningsmöjligheter att fler väljer att bli biodlare.

Målet är att ge biodlare goda förutsättningar att utvecklas och fylla på sina kunskaper

Utbildningsprojektet ska komplettera dagens utbud och göra utbildningar inom olika områden mer tillgängligt för biodlarens behov genom att bland annat erbjuda:

– Kvalificerad fortbildning inom bl. a. bihälsa, biavel, honungskvalitet och livsmedelshantering, rationell biodling och de regelverk som biodlaren är skyldig att känna till och tillämpa.

– Anpassad fortbildning riktad till mindre erfarna biodlare där även användning av utrustning och utvinning av fler biprodukter är efterfrågat.

Ett samlat, lättillgängligt och kvalitetssäkrat utbud

För att svensk biodlingen ska vara med i kunskapsutvecklingen och erbjuda moderna former för lärande, är utveckling av en digital plattform avgörande. Den ska möjliggöra onlinebaserat lärande när det passar biodlaren men även bidra att minska avstånd i landet genom digitalt deltagande. Kurser på plattformen kommer erbjuda både självstudier och kunskapstester.

För att kvalitetssäkra plattformens utbildningsutbud ska projektet certifiera ledare för vissa fortbildningar. Som ledare behöver man utbilda sig i att hålla digitala kurser och hantera text, foto och filmer i plattformen.