Samhällenas bistyrkas och binas Livslängd under Sommar.

Hem Forum Allmän biodling Samhällenas bistyrkas och binas Livslängd under Sommar.

Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #15451

  Samhällenas bistyrka och binas Livslängd under Sommar.

  Har vi så starka samhälle som vi tror?  Kan drottningar lägga 3000 ägg, och få så starka samhälle som en del säger att dom har 90.000-100,000 bin, Vad säger forskarna?

  Fyra Schweiziska forskare: A. Imdorf, M. Rickeli, P.Fluri, L. Gerig (1996-1999)
  Dessa forskare har funnit att den genomsnittliga samhällets styrka under sommarmånaderna Maj-Juli är 25,000 till 40,000 bin.

  Tysklands forskaren Gerhard Liebig säger genomsnittliga samhällets styrka under sommarmånaderna Maj- Juli  är 30,000 till 40,000 bin.

  Hur länge lever våra bin på sommar? Ovan nämnda  Schweiziska forskare säger: livslängd på bina mellan Maj-Juli är 20 dagar.

  Tysklands forskaren Gerhard har har forskat i fyra år, med 100 samhälle årligen, och kom fram att binas livslängd mellan Maj och Juli är  2-3 veckor.

  Vad är det som påverkar binas livsläng? Forskaren ( Kresak, 1973) och (Kulincevic 2005) båda återigen konstaterar: Livslängd beror väldigt mycket på kvalitet ock kvantitet av de mat de har fått som larver.

  Forskaren Anna Maurizijo konstaterar att  livslängd förkortas och ambina försvagas kraftigt när de matar många larver,(yngeluppfödning)

  Det finns  resultat angående binas livslängd genomförda i  laboratoriet av (Mijanic 2004)

  Han matade bin med honung och de levde 21,8 dagar,  bina matade med sockerlösning inverterat med enzymer levde bina 18,4 dagar. Kortaste livslängd hade bina matade med sockerlösning inverterat med syror, de levde endast 12,8 dagar.

  #20220

  Det är ju skönt att våra bin väldigt sällan läser forskarrapporter……..
  När du hittat ett tillförlitligt sätt att räkna varje arbetsbi för sig, så är du välkommen till någon av mina bigårdar i juni månad, för att jämföra verkligheten med dina siffror.  😉

  #20221

  Det är ju skönt att våra bin väldigt sällan läser forskarrapporter……..
  När du hittat ett tillförlitligt sätt att räkna varje arbetsbi för sig, så är du välkommen till någon av mina bigårdar i juni månad, för att jämföra verkligheten med dina siffror.  😉

  Det är sant att bina inte läser forskarrapporter. Det gör  deras ägare!!..

  Jag behöver inte hitta tillförlitligt sätt att räkna bina den finns redan. ( och den är enkel och snabb)
  Jag rekommenderar att du kontaktar de forskare och diskuterar  med dem inte med Mig. Det är deras siffror inte mina. Och till sist.
  Vill Du underminera dessa forskningsresultat med pinsamma metoder! (Strider deras forskningsresultat med din uppfattning?)

  #20222

  (Strider deras forskningsresultat med din uppfattning?)

  O ja, mycket! Jag vet hur många bin det finns i varje fullt besutten yngellåda/skattlåda. Även om jag inte sysslar med forskning, så besitter jag kunskapen att multiplicera antalet lådor i mina kupor under högsommaren, med antalet bin i varje låda….

  #20223

  (Strider deras forskningsresultat med din uppfattning?)

  O ja, mycket! Jag vet hur många bin det finns i varje fullt besutten yngellåda/skattlåda. Även om jag inte sysslar med forskning, så besitter jag kunskapen att multiplicera antalet lådor i mina kupor under högsommaren, med antalet bin i varje låda….

  Thomas Henrikson!
  Dina enorma kunskaper! beskriver du ibland i dina svar här på Forumet som ”Fingertoppskänsla eller nåt”!!! Är i  total motsats mot känd forskning.

  Vi vanliga som är inte så belästa  Följer och förlitar oss på den forskning som finns.
  Med detta vill jag ha sagt att det inte finns några som helst grunder för att ifrågasätta forskarnas resultat  i detta sammanhang.
  Dina  tyckande och utsagor
  som du försöker bygga under med insinuanta och djup ovetenskapliga resonemang, måste ses, som ett mycket klent underlag för att ifrågssätta forskarnas trovärdighet.

  #20224

  Det jag försökte peka på är att det är en väldig skillnad på bistyrkan i olika samhällen. Faktorer som spelar in är tex vilken breddgrad bigården finns uppställd, Drottningens egenskaper, dragförhållandena osv.

  Att brusa upp med personangrepp och liknande får stå för dig… Men med en enkel överslagsräkning från en jordnära person helt utan forskar-läggning, så kan jag konstatera att den normala bistyrkan i mina samhällen under högsommaren är en helt annan än den som du pekar på.

  #20225

  Det jag försökte peka på är att det är en väldig skillnad på bistyrkan i olika samhällen. Faktorer som spelar in är tex vilken breddgrad bigården finns uppställd, Drottningens egenskaper, dragförhållandena osv.

  Att brusa upp med personangrepp och liknande får stå för dig… Men med en enkel överslagsräkning från en jordnära person helt utan forskar-läggning, så kan jag konstatera att den normala bistyrkan i mina samhällen under högsommaren är en helt annan än den som du pekar på.

  Låt våra kollegor avgöra detta
  Toppen då är vi överens, du har fått två svar från Mig det borde räcka.

  #20229

          Återkommande vill jag passa på och meddela,  att  det är krainerrasen som ingår i forskningen. Har man t.ex. Italienska rasen, är självklart att bistyrka varierar då,  (och särskilt om man har sin bigård i Italien!)

          Frågan kvarstår. Hur stark  samhälle kan bli, i vår avlånga land? Och vilken roll  har än ung utvald  selekterad drottning ( oavsett rasen.)  Kan hon då lägga oändligt  med ägg? Svaret är Nej!

            Folkkära professor Åke Hansson har skrivit;  Äggen produceras i de två omvänt päronformiga äggstockarna, som vardera består av ca 180 parallella små rör… Vidare skriver han; Under äggläggningens högsäsong kan varje äggrör producera  5 ägg om dygnet, dvs. båda äggstockarna tillsammans ca 2 000 ägg vid maximal  produktion.
  (Undertecknad  uppfattar detta som så, att alla drottningar har ca180 parallella små rör oavsett rasen)
            Forskningen angående äggläggning visar att  carnicas genomsnittet ligger under 2 000 ägg om dygnet. Och detta överensstämmer mycket väl, även på mina testsamhällen.

         

  #20230

  Du vet väl hur många celler det är på en ram av ett specifikt rammått? De första dygnen av augusti månad 2016, så hade jag en Ungdrottning som la 8 hela Lågnormalramar med ägg på knappt 4 dygn. Vilken glädje det är för mig att Hon inte förlitade sig på forskningsresultat….

  Danmark lär ha världsrekordet i honungsskörd på ett enda samhälle under en säsong. Det var med en Buckfastdrottning i kupan, och en bit över 300 kg, men jag minns tyvärr inte årtal eller exakta vikten. (det vet säkert någon här på forumet?) Hur många ägg per dygn tror du att den Drottningen la under högsommaren?

  #20231

  Du vet väl hur många celler det är på en ram av ett specifikt rammått? De första dygnen av augusti månad 2016, så hade jag en Ungdrottning som la 8 hela Lågnormalramar med ägg på knappt 4 dygn. Vilken glädje det är för mig att Hon inte förlitade sig på forskningsresultat….

  Danmark lär ha världsrekordet i honungsskörd på ett enda samhälle under en säsong. Det var med en Buckfastdrottning i kupan, och en bit över 300 kg, men jag minns tyvärr inte årtal eller exakta vikten. (det vet säkert någon här på forumet?) Hur många ägg per dygn tror du att den Drottningen la under högsommaren?

  Jag Gratulerar!

  #20235

  Du vet väl hur många celler det är på en ram av ett specifikt rammått? De första dygnen av augusti månad 2016, så hade jag en Ungdrottning som la 8 hela Lågnormalramar med ägg på knappt 4 dygn. Vilken glädje det är för mig att Hon inte förlitade sig på forskningsresultat….

  Danmark lär ha världsrekordet i honungsskörd på ett enda samhälle under en säsong. Det var med en Buckfastdrottning i kupan, och en bit över 300 kg, men jag minns tyvärr inte årtal eller exakta vikten. (det vet säkert någon här på forumet?) Hur många ägg per dygn tror du att den Drottningen la under högsommaren?

          Till stöd för  påståenden anges nu både datum, och klockslag. Från torr saklighet övergick till  vinklade redogörelsen. Dina påstående, att din drottningen lägger ca 11.200 ägg/dygn visar en mycket enkel och begränsad, opålitlig underlag. Detta saknar stöd i verifierbar vetenskap.  Du önskar och försöker underminera  korrekt forskning som faktiskt är väl dokumenterat. Undrar bara om det finns krav på saklighet, där han/hon inte låter sig styras av sin egen världsbild eller egna fördomar om tingens ordning?

          Normalt sett har jag inget tid att åtaga mig demonteringar som detta, men jag känner mig här tvungen att göra det eftersom jag till skillnad från T. Henriksson tror både på forskning och på det som finns mellan två pärmar, och kan mätas-vägas.

          Jag skall försöka göra en matematisk korrekt summering,av hans skröna, en LN ram har ca 5,600 arbetsceller x 8 = 44.800 ägg på fyra dygn. Alltså T. Henriksson drottning la ca 11,200 ägg/dygn, På en enda månad  lägger hans drottning. Ca 336,000 ägg. Allt detta händer år 2016 i augusti i slutet av säsongen? Kan man tänka sig astronomisk samhälle med ca 336,000 bin som blev vinterbin bara i augusti?
          Hur gick det på våren 2017 då bisamhällets utveckling kulminerar? Anges inte?  Man kan förvänta sig  att hon klarade kanske minst de dubbla 16 LN ramar Dvs.  89,600 ägg på bara fyra dygn…?
   
          Vad är syfte med dessa felaktigheter och osanningar, det är bara T Henriksson  som vet?  Var gränsen mellan dumhet och systematisk  underminering  av forskning går vet jag inte?

          Senaste SBR bok skriver författarna på sidan 142-143; En ung drottning kan under bästa äggläggningsperioden (maj Juli) under gynnsamma förhållanden lägga ca 2 – 3000 ägg om dagen, vidare skriver de, under en säsong 150,000 ägg.

          Frågan är vill vi bemöta eller förtiga  ”trams!”    Finns det krav på  korrekt information ”yrkesstolthet”. Skall man förtiga genom att inte argumentera. Vi har självfallet ett moralisk ansvar gentemot de unga biodlare som efter den första eller andra sommarens  umgänge med bin, söker fördjupade information  och svar på sina frågor, de tvingas lösa  trams och skrönor? (11,200 ägg/dygn)
          Är detta gedigen faktabaserad kunskap från en erfaren biodlare?

          For man inte ens nämna forskning och en hel del litteratur som finns på området, som pekar direkt i motsatt  riktning
          Jag kan till sist utan att överdriva säga; att  med hittills tillgängliga uppgifter är alldeles uppenbart, att  drottningen ej kan lägga 11,000/dygn.

  #20236

  är du välkommen till någon av mina bigårdar i juni månad, för att jämföra verkligheten med dina siffror.  😉

Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. Logga in