Köpvillkor för medlemskap

Priser

Alla priser för medlemskap är angivna i svenska kronor (SEK).

Betalningsvillkor

Betalning kan göras med betalkort samt Swish. Betalningen sker krypterad och hanteras via Quickpay.net. Vi tar inte ut någon avgift för användning av betalkort.

Vi förbehåller oss rätten att neka medlemskap om vi misstänker missbruk av vårt system eller överträdelse av våra interna regler, se avsnittet om medlemskap.

Medlemskap

En medlem i Biodlarna kan vara antingen en fysisk- eller juridisk person. Som medlem har man möjlighet att inkludera flera familjemedlemmar under sitt medlemskap, förutsatt att dessa familjemedlemmar är skrivna på samma adress som den fullbetalande medlemmen. För personer under 20 år finns möjligheten att bli juniormedlem.

Biodlarna förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta medlemskapet om det finns misstankar om regelöverträdelser eller om någon har blivit tvångsansluten. Medlemsavgiften återbetalas inte vid överträdelse.

Ångerrätt

Vi tillämpar ångerrätt enligt Konsumentverkets regler. Om du ångrar ditt medlemskap, kontakta oss via e-post på info@biodlarna.se eller telefon 0142 48 20 00. För att kunna åberopa ångerrätten måste du kontakta oss senast 14 dagar efter att betalningen har genomförts.

Reklamation

Reklamationer följer konsumentköplagens regler. Medlemsavgiften betalas per år och återbetalas inte om ånger sker efter 14 dagar. Kontakta oss via e-post på info@biodlarna.se eller telefon 0142 48 20 00.

Dataregistrering

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.

Ansvar

Biodlarna friskriver sig från ansvar för eventuella förseningar. Biodlarna ansvarar inte heller för indirekta skador, driftsavbrott, förlorad arbetsförtjänst, lönebortfall, intäktsförluster eller uteblivna besparingar som kan uppstå till följd av produkterna.

Biodlarna tar heller inget ansvar för skador som uppkommer till följd av force majeure eller som ett resultat av köparens förhållande till tredje part.

Förbehåll för prisändringar

Biodlarna förbehåller sig rätten att ändra priser vid behov.

Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter utgör grunden för att kunna erbjuda dig en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap, skicka Bitidningen till dig och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap godkänner du att Biodlarna sparar dina personuppgifter och behandlar dem enligt nedanstående ändamål. Vid behandling av dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken syftar till att skydda din personliga integritet.

Mer information finns tillgänglig på imy.se.

Vilka personuppgifter som behandlas

Biodlarna samlar in uppgifter främst direkt från dig. De uppgifter vi behöver inkluderar ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalförening.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR, detta i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, säkerställa att du får medlemstidningen Bitidningen samt förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Vi använder även personuppgifterna som grund för medlemsstatistik och för att upprätthålla en korrekt medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokalförening kan föreningen behandla uppgifterna på samma sätt.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter kopplade till ditt medlemskap sparas i vårt medlemssystem.

Vi behandlar och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla de ändamål som nämnts ovan.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om hur dina personuppgifter behandlas. En sådan begäran ska vara personligen undertecknad och innehålla fullständiga person- och kontaktuppgifter. Skicka begäran skriftligt till:

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Vi hoppas att denna information har gett dig en förståelse för varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har några frågor angående hanteringen av dina medlemsuppgifter, vänligen mejla oss på medlem@biodlarna.se.

Byte av Lokalförening

Byte av förening kan endast genomföras inför årsaviseringen. Informationen om byte bör skickas till kansliet senast den 30 september, då föreningarna avslutar sitt medlemsår.