Om biodlarna

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.

Förbundet leds av en förbundsstyrelse bestående av nio ordinarie ledamöter.

Förbundet är medlem i några internationella biodlarorganisationer och genom medlemskap i LRF är förbundet även företrätt i COPA/COGECA som arbetar i Bryssel och kan på så vis påverka de beslut som fattas där, som berör biodlingen.

Biodlarna består av enskilda medlemmar anslutna till biodlarföreningar. Föreningarna är sammanslutna till distrikt (25 st) som ofta sammanfaller med län. Föreningarna omfattar en kommun eller en del av en kommun. För närvarande finns det drygt 270 biodlarföreningar med nästan 17 000 medlemmar.

 

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Tfn 0142 – 48 20 00

info@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0    Bankgiro 413-6149

Medlemsavgiften ska dock inte betalas till dessa kontonummer utan till kontonummer och OCR-nummer i enlighet med medlemsavin.